top of page
Town Trails pic 3.JPG
Llwybrau Trefol

Daeth Llwybrau Tref Penarth i fodolaeth trwy fenter gan Gyngor Tref Penarth yn y 1980au. 

 

Wrth i ddatblygwyr symud i mewn sylweddolwyd y byddai Penarth yn colli ei hunaniaeth yn fuan felly dylid annog pobl i edrych o gwmpas a chofnodi'r hyn a welsant cyn ei bod hi'n rhy hwyr.   Pa ffordd well na threfnu cystadleuaeth sy'n agored i bob oedran i fynd am dro o amgylch ardal leol, gwerthfawrogi'r amgylchedd a gwneud nodiadau ar hyd y ffordd. Y gobaith yw y byddai'r Llwybrau yn denu ymwelwyr ac yn ysbrydoli trigolion i ymddiddori yn eu tref.

Roedd y daith gerdded gychwynnol i fod yn ardal Glan y Môr a chafodd hwn  ymateb da gan y cyhoedd. Dyfarnwyd gwobrau a chafodd y deunydd a gasglwyd ei goladu fel Llwybr 1 y Dref, gyda’r pennawd yn cael ei ddarparu gan Gyngor Tref Penarth a Chymdeithas Penarth. Ond beth oedd rôl y Gymdeithas yn hyn? 

Town Trails pic 6.JPG
Town trails pic2.JPG

Mae'n debyg nad oedd y Cyngor wedi gallu dod o hyd i ddarlunydd i gyd-fynd â'r testun  felly roedd y cyhoeddiad wedi'i gadw.  Yna penderfynwyd gofynCymdeithas Penarth( a elwir bellach yn Gymdeithas Ddinesig Penarth ) pe gallent helpu.  Yn naturiolDiana Mead, a ddarparodd yr holl waith celf i’r Gymdeithas, yn falch iawn o helpu felly aeth y gwaith argraffu yn ei flaen, ac yna’n fuan wedyn Llwybr Tref Rhif 2.  Gwelodd enillwyr y gystadleuaeth eu henwau mewn print ar y diwedd, gan gynnwysDosbarth 6 o Evenlode [Ysgol Gynradd] oedd wedi elwa'n fawr o'u taith ddarganfod a drefnwyd gan yr ysgol.

Ar ôl y Llwybrau hyn daeth eraill, y nesaf yn ymddangos yn 1993. Y tro hwn y text  oedd  provided ganAlan Thorne, hanesydd lleol sydd wedi chwarae rhan flaenllaw ym mywyd y Gymdeithas.  Diana Mead continued to provide  all the_534cde-3194-bb3b. -136bad5cf58d_ Y cytundeb oedd bod y Gymdeithas yn darparu'r deunydd a'r Cyngor  yn darparu'r cyllid.  Felly roedd y prosiect yn bryderus am gydweithrediad rhwng y ddau sefydliad a'i gilydd.  hyrwyddo eu tref.

Gallwch hefyd gael mynediad i'r llwybrau hyn ar wefan Cyngor Tref Penarth lle mae tri yn fersiynau pdf a digidol.

 

https://www.penarthtowncouncil.gov.uk/penarth-town-trails/

bottom of page