Copy of P1040895.JPG
Ymunwch â Ni

Mae aelodaeth o'r Gymdeithas yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn hyrwyddo dibenion y Gymdeithas.

Telir tanysgrifiadau aelodaeth trwy archeb sefydlog flynyddol ar 1af Ebrill bob blwyddyn, lawrlwythwch y Cais Aelodaeth a'r Mandad Rheolaeth Sefydlog isod.


Os ydych chi'n drethdalwr yn y DU yna byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech chi'n llenwi'r datganiad CYMORTH GIFT hefyd gan y bydd hyn yn ein galluogi i hawlio Cymorth Rhodd ar ben eich tanysgrifiad.

Os ydych chi'n ymuno yn hwyrach yn y flwyddyn nag Ebrill yna mae croeso i chi ystyried tanysgrifiad y flwyddyn gyfredol, gyda £ 1.00 y mis yn gwneud cais am y misoedd sy'n weddill, i uchafswm os yw'n £ 10.00 neu £ 15.00.

IMG_1132.JPG