top of page
RPP Logo Square Dec23.JPG

Wardeniaid Traeth

  • Facebook
'Parcio' (a theithio) hiraf Penarth...

Mae'r dudalen hon yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd. Cliciwch os gwelwch yn ddaymai fynd at y wybodaeth wreiddiol

Penarth railway walk.jpg

Am y Grŵp

Paragraff ydw i. Cliciwch yma i ychwanegu eich testun eich hun a golygu fi. Mae'n hawdd.

Beth mae'r Grŵp yn ei Wneud

Paragraff ydw i. Cliciwch yma i ychwanegu eich testun eich hun a golygu fi. Mae'n hawdd.

Penarth railway walk.jpg

Pam fod eu gwaith yn bwysig

Paragraff ydw i. Cliciwch yma i ychwanegu eich testun eich hun a golygu fi. Mae'n hawdd.

Ffurfio'r Grŵp

Paragraff ydw i. Cliciwch yma i ychwanegu eich testun eich hun a golygu fi. Mae'n hawdd.

Railway Path volunteers bulb planting team.jpg
Railway Path volunteers bulb planting team.jpg

Ffurfio'r Grŵp

Paragraff ydw i. Cliciwch yma i ychwanegu eich testun eich hun a golygu fi. Mae'n hawdd.

Manylion Gweithredol

Amseroedd a Lleoliadau Cyfarfodydd:

Cadeirydd Presennol:

Sut i Ymuno:

Sut i Gysylltu:

Dolenni Gwe Cysylltiedig*

Chwefror 2022Erthygl Cymru ar-leinynghylch y cynnig i ymestyn y llwybr teithio llesol ar hyd y darn segur o’r rheilffordd i Sili

Ar-lein a Chyfryngau Cymdeithasol

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am y grŵp a’u gweithgareddau ar y gwefannau canlynol:

Gwefan ei Hun:

Tudalen Facebook:

Grŵp Facebook:

Instagram:

Twitter:

Arall:

  • Facebook

RPP Events

  • Penarth Civic Society Exhibition Showcase
    Penarth Civic Society Exhibition Showcase
    Iau, 19 Medi
    Outside Cogan Primary School
    19 Medi 2024, 19:00 – 21:00
    Outside Cogan Primary School, Pill St, Penarth CF64 2JS, UK
    19 Medi 2024, 19:00 – 21:00
    Outside Cogan Primary School, Pill St, Penarth CF64 2JS, UK
    A walkthrough Exhibition. A Chance to view the archive materials, and find out more about us and our sub-groups. Also our projects (such as the Heritage Trail) TBC Open Event
bottom of page