top of page

Ein Grwpiau

Ein Grwpiau

Ein Grwpiau

New Groups

Hoffech chi sefydlu grŵp o Wirfoddolwyr i gyfoethogi'r gymuned ym Mhenarth?

Daeth yr holl weithgareddau y mae’r Gymdeithas yn ymwneud â nhw gan aelod oedd eisiau gwella rhywbeth neu dref. Hoffem yn fawr annog mwy o bobl i gynnig awgrymiadau ar gyfer prosiectau a fyddai'n cyflawni gwelliannau o'r fath.

Mae gan y Gymdeithas dros 30 mlynedd o brofiad o ymgyrchu a threfnu rhaglenni gwirfoddolwyr ac rydym yn benderfynol o drosglwyddo’r profiad hwn i gynorthwyo pobl o’r un anian i greu cynlluniau newydd sydd, yn ein barn ni, yn cyd-fynd ag egwyddorion a dyheadau’r Gymdeithas.

Mae gennym Becyn Cymorth sydd ar gael i unrhyw grŵp y mae’r Gymdeithas yn ei fabwysiadu.

Y prif nodweddion yw:

 1. Grant o £100 i archebu Neuadd a hyrwyddo Digwyddiad Agored i’r gymuned i lansio’r cynllun a galw am wirfoddolwyr.

 2. Mantais cefnogaeth ymbarél y Gymdeithas fel elusen i gynorthwyo gyda cheisiadau am gymorth ariannol a phecynnau grant.

 3. Sicrwydd yswiriant ar gyfer yr holl wirfoddolwyr a mynychwyr unrhyw ddigwyddiadau a drefnir.

 4. Tudalen we ar ein gwefan i roi cyhoeddusrwydd i'r grŵp.

 5. Cefnogaeth ar ffurf erthyglau yng Nghylchlythyrau rheolaidd y Gymdeithas i roi cyhoeddusrwydd i'r cynllun.

 6. Mynediad i amrywiaeth eang o unigolion a grwpiau eraill sy’n ymwneud â’r Gymdeithas i helpu a chefnogi sefydlu a rhedeg prosiectau, gan gynnwys TG, garddwriaeth, cyfrifon a gwneud cais am grantiau.

 7. Cymorth i sefydlu tudalen Facebook

Ein Grwpiau

Collaborate with us

Hoffech chi sefydlu grŵp o Wirfoddolwyr i gyfoethogi'r gymuned ym Mhenarth?

Daeth yr holl weithgareddau y mae’r Gymdeithas yn ymwneud â nhw gan aelod oedd eisiau gwella rhywbeth neu dref. Hoffem yn fawr annog mwy o bobl i gynnig awgrymiadau ar gyfer prosiectau a fyddai'n cyflawni gwelliannau o'r fath.

Mae gan y Gymdeithas dros 30 mlynedd o brofiad o ymgyrchu a threfnu rhaglenni gwirfoddolwyr ac rydym yn benderfynol o drosglwyddo’r profiad hwn i gynorthwyo pobl o’r un anian i greu cynlluniau newydd sydd, yn ein barn ni, yn cyd-fynd ag egwyddorion a dyheadau’r Gymdeithas.

Mae gennym Becyn Cymorth sydd ar gael i unrhyw grŵp y mae’r Gymdeithas yn ei fabwysiadu.

Y prif nodweddion yw:

 1. Grant o £100 i archebu Neuadd a hyrwyddo Digwyddiad Agored i’r gymuned i lansio’r cynllun a galw am wirfoddolwyr.

 2. Mantais cefnogaeth ymbarél y Gymdeithas fel elusen i gynorthwyo gyda cheisiadau am gymorth ariannol a phecynnau grant.

 3. Sicrwydd yswiriant ar gyfer yr holl wirfoddolwyr a mynychwyr unrhyw ddigwyddiadau a drefnir.

 4. Tudalen we ar ein gwefan i roi cyhoeddusrwydd i'r grŵp.

 5. Cefnogaeth ar ffurf erthyglau yng Nghylchlythyrau rheolaidd y Gymdeithas i roi cyhoeddusrwydd i'r cynllun.

 6. Mynediad i amrywiaeth eang o unigolion a grwpiau eraill sy’n ymwneud â’r Gymdeithas i helpu a chefnogi sefydlu a rhedeg prosiectau, gan gynnwys TG, garddwriaeth, cyfrifon a gwneud cais am grantiau.

 7. Cymorth i sefydlu tudalen Facebook

Hoffech chi sefydlu grŵp o Wirfoddolwyr i gyfoethogi'r gymuned ym Mhenarth?

Daeth yr holl weithgareddau y mae’r Gymdeithas yn ymwneud â nhw gan aelod oedd eisiau gwella rhywbeth neu dref. Hoffem yn fawr annog mwy o bobl i gynnig awgrymiadau ar gyfer prosiectau a fyddai'n cyflawni gwelliannau o'r fath.

Mae gan y Gymdeithas dros 30 mlynedd o brofiad o ymgyrchu a threfnu rhaglenni gwirfoddolwyr ac rydym yn benderfynol o drosglwyddo’r profiad hwn i gynorthwyo pobl o’r un anian i greu cynlluniau newydd sydd, yn ein barn ni, yn cyd-fynd ag egwyddorion a dyheadau’r Gymdeithas.

Mae gennym Becyn Cymorth sydd ar gael i unrhyw grŵp y mae’r Gymdeithas yn ei fabwysiadu.

Y prif nodweddion yw:

 1. Grant o £100 i archebu Neuadd a hyrwyddo Digwyddiad Agored i’r gymuned i lansio’r cynllun a galw am wirfoddolwyr.

 2. Mantais cefnogaeth ymbarél y Gymdeithas fel elusen i gynorthwyo gyda cheisiadau am gymorth ariannol a phecynnau grant.

 3. Sicrwydd yswiriant ar gyfer yr holl wirfoddolwyr a mynychwyr unrhyw ddigwyddiadau a drefnir.

 4. Tudalen we ar ein gwefan i roi cyhoeddusrwydd i'r grŵp.

 5. Cefnogaeth ar ffurf erthyglau yng Nghylchlythyrau rheolaidd y Gymdeithas i roi cyhoeddusrwydd i'r cynllun.

 6. Mynediad i amrywiaeth eang o unigolion a grwpiau eraill sy’n ymwneud â’r Gymdeithas i helpu a chefnogi sefydlu a rhedeg prosiectau, gan gynnwys TG, garddwriaeth, cyfrifon a gwneud cais am grantiau.

 7. Cymorth i sefydlu tudalen Facebook

VOG Council.png
GPG Logo.jpg
Living Streets Cymru.png
Penarth Town Centre Logo.jpg
PGC Logo.jpg
Benthyg Logo.png
wbp-logo.gif
bottom of page