top of page
Arcot St Triangle.jpg

Ffrindiau
Triongl Arcot

'Parc' Lleiaf Penarth

 • Facebook

Triongl Arcotyn anomaledd rhyfedd o Benarth, yn ganlyniad i'r lle y gosodwyd tair rhan gynnar o ffyrdd y dref, gan adael y siâp hwn rhyngddynt. Gellir olrhain ei hanes yn ôl i ganol y 1800au a datblygiad y rhan hon o'r dref ynghyd âDociau Penarth. Mae ganddo hyd yn oed achwyncyfrinach hanesyddol...

Y dyddiau hyn mae wedi dod yn ddarn o fannau gwyrdd wedi'i adnewyddu, y cyfeirir ato'n aml (er fel Parc Lleiaf Penarth).

(Byddwn yn ymdrin â mwy o hanes yr ardal hon, a Dociau Penarth fel rhan o'nLlwybr Treftadaeth y Dref).

Arcot Triangle Bunting.jpg

Am y Grŵp

Gwirfoddolwyr oClwb Garddio Penarth, a ddechreuwyd gan Tricia Griffiths, ac mae trigolion lleol yn dod at ei gilydd yn rheolaidd i weithio ar yr ardd. Mae'n grŵp anffurfiol felly nid oes angen aelodaeth; dim ond ymuno pan allwch chi.

Beth mae'r Grŵp yn ei Wneud

Mae gwirfoddolwyr o Glwb Garddio Penarth, a ddechreuwyd gan Tricia Griffiths, a thrigolion lleol yn dod at ei gilydd yn rheolaidd i weithio ar yr ardd. Mae'n grŵp anffurfiol felly nid oes angen aelodaeth; dim ond ymuno pan allwch chi.

Mae hefyd yn gweithio gydag Adran Parciau a Gerddi Cyngor Bro Morgannwg i ofalu am y gofod hwn.

222617000_1235507036887527_3662370169427901240_n.jpg

Pam fod eu gwaith yn bwysig

Y triongl Arcotwedi tyfu'n ofod tywyll, di-groeso. Y gwaith dechreuol a wnaed ganCyngor Tref PenarthaVOGfe wnaeth codi nifer o goronau coed a chreu borderi plannu ychwanegol wahaniaeth mawr.

 

Mae’r ardd hon bellach yn ofod hyfryd i drigolion lleol a phobl sy’n cerdded heibio ei mwynhau ac mae’n fan aros i’w groesawu rhwng gogledd a de Penarth. Mae'n aml yn cael ei haddurno ar gyfer plant lleol adeg Calan Gaeaf ac mae pobl leol yn ymgynnull i ganu carolau yno adeg y Nadolig.

Prosiectau a Nodweddion Nodedig

Ariannodd arian Adran 106 sedd gylchol o amgylch y cerrig canolog, a adeiladwyd ac a osodwyd gan elusenGweledigaeth 21* a gwaith celf yn cynnwys placiau pres, pyst gwesty gwenyn a baneri a ddyluniwyd gan artist lleol David Mackie*i adlewyrchu hanes yr ardal. Mae hysbysfwrdd pren newydd hefyd wedi'i osod.

221795172_1235487310222833_7306473199596202291_n.jpg
20180428_124506.jpg

Ffurfio'r Grŵp

Dechreuwyd y grŵp yn 2018 pan wnaeth Penarth ei fynediad cyntaf i'rCymru yn ei Blodau*cystadleuaeth a'rGardd Triongl Arcotangen llawer o welliant cyn cael ei asesu fel rhan o'r broses feirniadu.

Cynhaliwyd y Seremoni Agoriadol ar gyfer y gwaith ailddatblygu gan y PTC ar 26 Mai 2018, gyda Maer Tref Penarth a Chynghorydd Tref Jon Luxton yn perfformio’r seremoni torri rhuban.

Manylion Gweithredol

Amseroedd a Lleoliadau Cyfarfodydd: 

Amseroedd a Lleoliadau Cyfarfodydd: yn dechrau yn 2023, o fis Ebrill tan fis Hydref, bydd sesiwn arddio rheolaidd ar yDydd Mawrth 1af o bob mis o 10:00 i 11:00.

 

Dewch draw os gallwch ac os yn bosibl dewch â menig, offer, bagiau gwastraff gardd ac unrhyw blanhigion sbâr (na fydd yn tyfu i fawr) gyda chi.

 

Mae croeso i wirfoddolwyr arddio yno pryd bynnag y dymunant, mae tynnu ychydig o chwyn neu dacluso yn gyffredinol yn helpu bob amser.

Cyswllt Arweiniol Presennol: Jane Grehan

Sut i Ymuno: Dewch i un o'r sesiynau neu Cysylltwch â Nhw.

Sut i gysylltu: Trwy eu tudalen Facebook.

Dyddiad Ffurfio: TBC

26 Mai 2018 (Seremoni Agoriadol)

Ionawr 2023 (Ymunwyd â PCS)

Dolenni Perthnasol*

Ar-lein a Chyfryngau Cymdeithasol

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am y grŵp a’u gweithgareddau ar y gwefannau canlynol:

Gwefan Eich Hun:  Amh

Tudalen Facebook:ArcotTriangl

Grŵp Facebook:  Amh

Instagram:  

Twitter:  Amh

Arall: Amh

FOAT Events

 • FOAT Tuesday Sessions @ The Triangle
  FOAT Tuesday Sessions @ The Triangle
  Multiple Dates
  Maw, 04 Meh
  Victoria Square
  04 Meh 2024, 10:00 – 12:00
  Victoria Square, Victoria Square, Penarth CF64, UK
  04 Meh 2024, 10:00 – 12:00
  Victoria Square, Victoria Square, Penarth CF64, UK
  Friends of Arcot Triangle are one of our sub-groups. They hold regular work parties to tend to The Triangle on the 1st Tuesday of the Month. New members welcome.
 • Penarth Civic Society Exhibition Showcase
  Penarth Civic Society Exhibition Showcase
  Iau, 19 Medi
  Outside Cogan Primary School
  19 Medi 2024, 19:00 – 21:00
  Outside Cogan Primary School, Pill St, Penarth CF64 2JS, UK
  19 Medi 2024, 19:00 – 21:00
  Outside Cogan Primary School, Pill St, Penarth CF64 2JS, UK
  A walkthrough Exhibition. A Chance to view the archive materials, and find out more about us and our sub-groups. Also our projects (such as the Heritage Trail) TBC Open Event
bottom of page