top of page
PTF Logo.jpeg

Wardeniaid Traeth

Cyfeillion Coed Penarth... 

 • Facebook

Mae'r dudalen hon yn cael ei hadeiladu ar hyn o bryd. Cliciwch os gwelwch yn ddaymai fynd at y wybodaeth wreiddiol

TREES 1.jpg

Am y Grŵp

Fforwm Coed Penarth 

Beth mae'r Grŵp yn ei Wneud

Paragraff ydw i. Cliciwch yma i ychwanegu eich testun eich hun a golygu fi. Mae'n hawdd.

Gwirfoddolwyr Coed a Chydlynwyr

Mae aelodau'r tîm hwn yn weithwyr tir hanfodol y grŵp. Gwirfoddolwyr ydyn nhw sydd wedi cymryd y cyfrifoldeb o ofalu'n uniongyrchol am y coed eu hunain, boed hynny'n rhai unigol o fewn lleoliad, neu gasgliad.

Mae'r Gwirfoddolwyr Coed yn dyfrio, yn chwyn ac yn tomwellt o amgylch y coed yn monitro eu hiechyd ac yn tocio lle bo angen. Maent hefyd yn helpu i blannu coed newydd mewn lleoliadau addas.

Mae’r Gwirfoddolwyr Coed yn cadw llygad ar goed o amgylch Penarth, gan gadw llygad am y rhai a allai fod angen rhywfaint o sylw gan y cyngor, neu sy’n ildio i glefyd neu bydredd. Ar ôl stormydd trwm a thywydd garw, maent yn cadw llygad am ddifrod y mae angen ei adrodd i'r VoGC (gweler isod am ddolen y gallwch ei defnyddio i adrodd hefyd).

TPO ac is-grŵp ceisiadau cynllunio gwaith coed (i’w ychwanegu’n fuan)

Cosmeston Orchard from Dan Brown.JPG

Pam fod eu gwaith yn bwysig

Paragraff ydw i. Cliciwch yma i ychwanegu eich testun eich hun a golygu fi. Mae'n hawdd.

Ffurfio'r Grŵp

Paragraff ydw i. Cliciwch yma i ychwanegu eich testun eich hun a golygu fi. Mae'n hawdd.

garden trees paddocks050717.jpg

Manylion Gweithredol

Amseroedd a Lleoliadau Cyfarfodydd:

Ar y cyfan nid oes gan y grŵp unrhyw ddiwrnodau, amseroedd neu leoliadau cyfarfod penodol, gan gynhyrchu partïon gwaith a chyflawni tasgau yn ôl yr angen. Gall aelodau unigol gyflawni eu tasgau yn ôl yr angen a phan fyddant ar gael.

Mae aelodau hefyd yn cynorthwyo grwpiau PCS eraill gyda'u gwaith sy'n ymwneud â choed, a gallant hefyd helpu grwpiau nad ydynt yn ymwneud â PCS gyda thasgau a chyngor.

Mae aelodau'n cyfarfod o leiaf unwaith y mis yn The Cosmeston Orchard i helpu i'w chynnal.

Cadeirydd Presennol:

Sut i Ymuno:

Cysylltwch â ni yn y cyfeiriad e-bost isod

Sut i Gysylltu:  penarthtreevolunteers@gmail.com

Dolenni Gwe Cysylltiedig

Dolenni i'w hychwanegu

Ar-lein a Chyfryngau Cymdeithasol

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am y grŵp a’u gweithgareddau ar y gwefannau canlynol:

Gwefan ei Hun:Amh

Tudalen Facebook:(Cymdeithas Ddinesig Penarth)

Grŵp Facebook:@penarthtreeforum

(mae'r grŵp hwn yn agored i bawb, er y gellir safoni postiadau ac aelodau ar gyfer cynnwys nad yw'n gysylltiedig â'i fanyleb.)

Instagram:  Amh

Twitter:  Amh

Arall: Amh

 • Facebook

PTF Events

 • Educational Talk: Penarth Tree Forum - Annual Update
  Educational Talk: Penarth Tree Forum - Annual Update
  Iau, 20 Meh
  St Augustine's Parish Hall
  20 Meh 2024, 19:00 – 20:30
  St Augustine's Parish Hall, Albert Rd, Penarth CF64, UK
  20 Meh 2024, 19:00 – 20:30
  St Augustine's Parish Hall, Albert Rd, Penarth CF64, UK
  Our Sub-Group The Penarth Tree Forum's annual update on their work and projects across the town.
 • Guided Educational Tour: Penarth's Trees - Penarth Tree Forum
  Guided Educational Tour: Penarth's Trees - Penarth Tree Forum
  Sul, 28 Gorff
  Location is TBD
  28 Gorff 2024, 14:00 – 16:00
  Location is TBD
  28 Gorff 2024, 14:00 – 16:00
  Location is TBD
  Join the Penarth Tree Forum for their annual guided tour, showcasing Penarth's arboreal culture. MORE DETAILS TO FOLLOW
 • Penarth Civic Society Exhibition Showcase
  Penarth Civic Society Exhibition Showcase
  Iau, 19 Medi
  Outside Cogan Primary School
  19 Medi 2024, 19:00 – 21:00
  Outside Cogan Primary School, Pill St, Penarth CF64 2JS, UK
  19 Medi 2024, 19:00 – 21:00
  Outside Cogan Primary School, Pill St, Penarth CF64 2JS, UK
  A walkthrough Exhibition. A Chance to view the archive materials, and find out more about us and our sub-groups. Also our projects (such as the Heritage Trail) TBC Open Event
bottom of page