top of page
Slide1.JPG

Tref Penarth
Llwybr Treftadaeth
Prosiect

INFORMATION
BOARDS

Slide11.JPG

Image above shows Draft Version #3 as of November 2023

(Click to enlarge)

Ein nod yw lleoli 28 o Fyrddau Gwybodaeth o amgylch Tref Penarth a fydd yn arddangos elfennau o hanes y dref. Bydd pob bwrdd yn amrywio o ran y math o gynnwys a ddangosir, yn dibynnu ar ei leoliad.

Bydd nifer o fyrddau yn dangos hanes lleol yr ardal benodol honno megis sut y cafodd ei datblygu, ei defnyddio a'i datblygu. (e.e. Hanes Glebe St).

Bydd rhai byrddau yn cynnwys thema benodol (e.e. Dyfodiad y Rheilffordd)

Bydd gan rai byrddau nifer o bynciau gwahanol arnynt, megis adeiladau neu nodweddion lleol, neu bersonau nodedig y dref/ardal leol. (e.e. Windsor Rd a The Windsors)

Byddwn yn ceisio gosod pob bwrdd mewn man hygyrch (gan gynnwys, lle bo'n bosibl, gyda chynhwysiadau ar gyfer y rhai ag anableddau), wedi'u gwasgaru ar draws y dref. (Mae'r union leoliad i'w weld ar hyn o bryd ond gobeithio y bydd yn cynnwys o fewn parciau ac mor agos â phosibl at y pynciau dan sylw).

 

Bydd pob bwrdd yn cynnwys sawl panel o wybodaeth a ffotograffau, yn y Gymraeg a’r Saesneg, a bydd hefyd yn cynnwys cod QR sy’n cysylltu’n ôl i dudalen ar y wefan hon sy’n gysylltiedig â’r bwrdd hwnnw, lle byddwch yn gallu dod o hyd i hyd yn oed mwy o wybodaeth. Gall rhai byrddau hefyd gynnwys mapiau neu wybodaeth am sut i ddilyn y llwybr.

Mae dyluniadau terfynol y byrddau yn dal i gael eu penderfynu (gan fod yn rhaid i ni wneud rhai ystyriaethau yn seiliedig ar ble y byddant yn cael eu gosod.

Mae'r canlynol yn rhestr o'r byrddau arfaethedig & eu lleoliadau arfaethedig. Sylwch y gall rhai enwau bwrdd fod yn wahanol yn y fersiwn derfynol. Mae gennym ni 28 o gynlluniau byrddau.

 

Mae lleoliad terfynol pob bwrdd yn rhywbeth y mae angen ei ystyried yn ofalus a'i drafod gyda gwahanol adrannau o'r CBM gan y bydd gan bob lleoliad gyfyngiadau penodol o ran sut y gellir gosod bwrdd. 

Lleoliad y Bwrdd - Cynnwys

(Bydd Byrddau 1-4 yn cadw'r un wybodaeth. Nid yw trefn rhif y Bwrdd wedi'i chwblhau)

 1. Canol y Dref — Hanes Penarth

 2. Ffordd Paget — Hanes Penarth

 3. Parc Alexandra — Hanes Penarth

 4. Clogwyni — Hanes Penarth

 5. Ffordd Paget — Yr Americaniaid

 6. Esplanade - Pier / Esplanade / Gwylwyr & Traeth / Baddonau Nofio / Twristiaeth

 7. Gerddi Eidalaidd - Gerddi Eidalaidd/ Olion Traed Deinosoriaid/ RNLI/ Clwb Hwylio/ Marconi

 8. Gogledd Penarth - Y tai cyntaf ym Mhenarth a sut le oedden nhw. St Paul's

 9. Stryd y Glebe - Canolfan siopa gyntaf Penarth

 10. Stryd Plassey — Stryd Holiest yn y dref

 11. Ysgol Headlands - Gwesty Penarth/ Hen gaer/ Plastai Northcliffe ac Uppercliffe/ Clive Arms

 12. Gorymdaith Forol - Plastai a chyfoeth

 13. Heol Windsor - Siopau Newydd/ Arcêd/ Llyfrgell/ Solomon Andrews

 14. Gorsaf - Dyfodiad y Rheilffordd a'r effaith a gafodd.

 15. Sgwâr Victoria - Sgwâr Victoria/ Holl Saint/ Pensaernïaeth Celf a Chrefft/Ysgolion Victoria a Stanwell

 16. St Awstin — Eglwys a mynwent St Augustine

 17. Gerddi Windsor — Y Windsors

 18. Marina - Tollau a Dociau / Twf a chwymp allforion glo / poblogaeth Gosmopolitan

 19. Marina — Ymerodraeth a Gwladychiaeth

 20. Parc Alexandra - Yr Ardd ar lan y Môr

 21. Parc Alexandra — Penarthiaid amlwg

 22. Cymin — Penarthiaid amlwg

 23. Cogan - Cogan

 24. Bythynnod Gwylwyr y Glannau - Tŵr Gwylio / Bythynnod / Achub / Gwybodaeth Cludo / Roced

 25. Llwybr igam ogam (Parc St Joseph) - Banciau Billy/Llwybr igam ogam/Triongl Arcot/ Eglwys St Joseph/ Streic y Docwyr & Peilot

 26. Ty Turner - Roxburgh/ Turner House/ SA Brain

 27. Parc Belleview - Belle Vue/ Ysgol Heol Albert/ Swyddfeydd y Cyngor/ Swyddfa Bost

 28. Cosmeston - Gwaith Sment / Eglwys San Pedr / Tirlenwi / Pentref Canoloesol / Parc Gwledig

Lleoliadau lleoli penodol heb eu gosod. Gall Teitlau Byrddau fod yn wahanol i'r rhai a restrir.

bottom of page