IMG_1141.JPG
CYSYLLTIADAU

Rydym yn gweithio ar y cyd â nifer enfawr o sefydliadau, yn llywodraeth ac yn anllywodraethol, elusennau eraill, grwpiau gwirfoddol a grwpiau pwyso. Dyma restr o ddolenni defnyddiol i rai ohonyn nhw:

I ymweld â gwefannau sefydliadau eraill sy'n ymwneud â gwarchod a gwarchod eu hamgylchedd lleol cliciwch ar deitl y sefydliad gofynnol. Yna byddwch chi'n cael eich cysylltu'n uniongyrchol â gwefan y sefydliad a ddewiswyd ac yn gallu pori tudalennau'r wefan honno.

CADWRAETH LLEOL / GWIRFODDOL / SEFYDLIADAU

Cyfeillion Sant Awstin

Gwyrddio Penarth Greening

Cyfeillion Parc BelleVue  

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS)


GWEFANNAU TWRISTIAETH LLEOL

Cymdeithas Twristiaeth ac Ymwelwyr Penarth (PTVA)

Penarth yn Visit-the-Vale


CYNGOR TREF PENARTH

Tudalen Gartref

Cysylltwch â Chyngor Tref Penarth


GWERTH CYNGOR GLAMORGAN

Tudalen Gartref

Cynllunio a Rheoli Adeiladu

Trysorau Sirol Penarth

Cysylltwch â Chyngor Bro Morgannwg


YMDDIRIEDOLWYR A CHYMDEITHASAU DINESIG y DU

Cymdeithas Ddinesig Caerdydd

Ymddiriedolaeth Ddinesig yr Alban

Ymddiriedolaeth Ddinesig Gogledd Lloegr

Gwobrau Ymddiriedolaeth Ddinesig


CADARNHAU ERAILL / SEFYDLIADAU GWIRFODDOL ERAILL

Cadwraeth Adeiladau

CADW

Cymdeithas Theatr Sinema

Cittaslow UK

Cyngor Archeoleg Prydain Cymru

Treftadaeth Lloegr

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Cymdeithas Cadwraeth Forol

Cymdeithas Genedlaethol y pileri

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban

ARBED

Hanes Glan Môr

Ymddiriedolaeth Theatrau

Cymdeithas Fictoraidd


SEFYDLIADAU CADWRAETH RHYNGWLADOL

Awstralia - Ymddiriedolaeth Genedlaethol Awstralia

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Bermuda

Canada - Ymddiriedolaeth Genedlaethol Canada

Ffrainc - Patrimoine de France

Iwerddon - Treftadaeth Iwerddon

Yr Eidal - Fondo Ambiente Italiano

Seland Newydd - Treftadaeth Seland Newydd

Ymddiriedolaeth UDA ar gyfer Cadwraeth Hanesyddol


CYSYLLTIADAU LLYFRGELL

Delweddau o Penarth - Ffotograffau gan Ben Salter Llyfrau am Penarth

Trysorau Sirol Penarth Cims'r Tlysau / Casglu'r Tlysau

Hanes cerdyn post parciau Penarth Briff Datblygu Pafiliwn Pier Penarth - Mai 2004