top of page

Llwybr Treftadaeth Tref Penarth

00

[Teitl y Bwrdd
Bwrdd Templedi]

Lleoliad:

Lleolir y bwrdd hwn yn:

Bwrdd Agosaf Nesaf (Clocwedd):

Bwrdd Agosaf Nesaf (Gwrthglocwedd):

Entries
[Teitl Tirnod]

[Testun Gwybodaeth]

Anchor 1
[Teitl Tirnod]

[Testun Gwybodaeth]

Anchor 2
[Teitl Tirnod]

[Testun Gwybodaeth]

Anchor 3
[Teitl Tirnod]

[Testun Gwybodaeth]

Anchor 4
[Teitl Tirnod]

[Testun Gwybodaeth]

Anchor 5
[Teitl Tirnod]

[Testun Gwybodaeth]

Anchor 6
Other Boards

Byrddau Eraill

[Map Trosolwg a Bwrdd Croeso] - I'w gadarnhau

Hanes Penarth #1 – Clifftop

Hanes Penarth #2 – Canol y Dref

Hanes Penarth#3  – Paget Rd

Hanes Penarth #4 – Parc Alexandra

Yr Americanwyr - Paget Rd

[Ardal Glan y Môr] (Adeiladau a defnyddwyr + Deinosoriaid) – Esplanade

Tai Cyntaf Penarth – John St / Arcot St

Canolfan Siopa Gyntaf Penarth – Glebe St

Stryd Sanctaidd yn y Dref – Plassey St

[Ardal Headlands] – Ysgol Headlands

Plastai a Chyfoeth - Parêd y Môr

[Siopau/Arcêd/Llyfrgell Newydd a Solomon Andrews] – Arcêd Windsor

Cyrraedd y Rheilffordd – Gorsaf Penarth

Sgwâr Victoria a'r Holl Saint – Sgwâr Fictoria

Eglwys a Ierdydd Awstin Sant – Eglwys Awstin Sant

Tollty a Dociau – Tollty

The Windsors – Gerddi Windsor

Ymerodraeth a Gwladychiaeth – Gerddi neu Ddociau Windsor

Yr Ardd ar Lan y Môr – Parc Alexandra

Penarthiaid amlwg #1 – Parc Alexandra

Penarthiaid amlwg #2 – Parc Alexandra

Cogan - Cogan

[Coastgards] – Bythynnod Gwylwyr y Glannau

Mae Byrddau mewn [Cromfachau Sgwâr] yn dynodi teitl y bwrdd i'w Gadarnhau.

bottom of page