top of page

Hoffi rhoi benthyg llaw?

Mae Cymdeithas Ddinesig Penarth yn gwneud mwy a mwy yn y dref - ac mae angen help arni gan bobl leol sydd â diddordeb i wneud hyd yn oed mwy.

Mae gennym dimau rhagorol o wirfoddolwyr yn helpu gyda'n holl goed newydd, yn Sgwâr Victoria, ar Lwybr y Rheilffordd a mwy. Rydym bob amser yn gwirio ceisiadau cynllunio ac yn cysylltu â'r Cynghorau Tref a'r Fro.

Rydym yn chwilio am rai sy'n helpu dwylo a meddyliau i'n cynorthwyo ar y pwyllgor. Felly os oes gennych unrhyw ddiddordebau neu sgiliau penodol yn debyg i weinyddiaeth, ymgysylltu â'r gymuned, cyfrifon, cyfryngau cymdeithasol ac ati, yna hoffem yn fawr iawn ichi gymryd rhan.

Os hoffech ei drafod, byddem yn falch iawn o glywed gennych. Cysylltwch â'r Cadeirydd, Anne Evans, ar 07818 280 336 neu trwy www.penarthsociety.org.uk.


Comments


bottom of page