top of page

Ein hymgyrch Ddiweddaraf

Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i fynd at Gyngor Bro Morgannwg gyda'r bwriad o gytuno i godi cyfres o arwyddion Gwybodaeth ledled y dref. Ar hyn o bryd prin iawn yw'r arwyddion o'r fath ac nid oes gan y rhai sy'n cael eu codi unrhyw wybodaeth go iawn am hanes na threftadaeth Penarth.


Rydym yn rhagweld y bydd oddeutu 20 i 25 o Fyrddau Gwybodaeth, ynghyd â chyfres o Blaciau Glas ynghlwm wrth adeiladau a phwyntiau gwybodaeth cod QR a fyddai'n galluogi defnyddwyr ffonau symudol i sganio cod a fyddai wedyn yn rhoi dolen i'n gwefan a fyddai â gwybodaeth fanylach amdani yr adeilad neu'r unigolyn sy'n cael sylw.

Megis dechrau y mae'r prosiect hwn a byddwn yn ymgynghori'n llawn ag aelodau i roi gwybod ichi beth yw ein cynlluniau, bydd hyn hefyd yn rhoi cyfle i chi wneud eich awgrymiadau a'ch sylwadau eich hun.


Byddem yn rhagweld y byddai'r prosiect yn cymryd peth amser, bydd angen i ni wneud cais am arian y Loteri Genedlaethol a byddwn yn ceisio ymgysylltu â'r gymuned ac ysgolion i helpu i adeiladu'r gronfa wybodaeth ar ei gyfer.


Teimlwn pe bai'r prosiect hwn yn cael ei fabwysiadu y gallai fod yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr iawn i breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd.


Gallwch gefnogi gwaith y Gymdeithas Ddinesig trwy ddod yn aelod. Mae aelodaeth unigol yn costio £ 10.00 ac mae'n £ 15.00 i gwpl, y flwyddyn.


Ewch i....Arwydd Gwybodaeth gyda map o Phenarth.
Un o arwyddion Gwybodaeth presennol Penarth

Kommentare


bottom of page