top of page
Sgwrs am Goedwigoedd Trofannol gyda Barbra Davies-Quy
Sgwrs am Goedwigoedd Trofannol gyda Barbra Davies-Quy

Iau, 15 Medi

|

Neuadd y Plwyf St Augustine

Sgwrs am Goedwigoedd Trofannol gyda Barbra Davies-Quy

Ymunwch â ni i glywed gan Barbara Davies Quy, Dirprwy Gyfarwyddwr yr elusen Maint Cymru o Gaerdydd a sefydlwyd i amddiffyn coedwigoedd trofannol maint Cymru.

Time & Location

15 Medi 2022, 19:00 – 21:00

Neuadd y Plwyf St Augustine, Heol Albert, Penarth CF64, DU

About the Event

Mae coedwigoedd trofannol yn ecosystemau hanfodol ar gyfer ein planed. Maent yn cynhyrchu ocsigen, yn amsugno carbon deuocsid, yn lliniaru newid yn yr hinsawdd, ac yn gartref i lawer o blanhigion ac anifeiliaid a Phobl Brodorol. Ond maen nhw'n un o'r cynefinoedd sydd fwyaf mewn perygl ar y ddaear ac yn fwyaf agored i ddatgoedwigo.

Mae’r elusen yn darparu cyllid ac arbenigedd i gymunedau lleol a chynhenid mewn rhanbarthau trofannol i’w cefnogi i ddiogelu a chynnal eu coedwigoedd gwerthfawr, tyfu mwy o goed a sefydlu bywoliaethau cynaliadwy.

Byddwch hefyd yn dysgu am ba gamau y gallwn eu cymryd yma yng Nghymru i warchod coedwigoedd trofannol dramor drwy newid yr hyn yr ydym yn ei brynu a'i fwyta a dod yn Genedl Ddi-Ddgoedwigo.

Share This Event

bottom of page