top of page

Iau, 17 Chwef

|

Neuadd Blwyf St Augustine

Siarad - Ymateb i Argyfwng Natur - Beth Sy'n Digwydd?

Cyflwyniad gan Colin Cheeseman, Ecolegydd Sirol Cyngor Bro Morgannwg am ei waith. (gweler y disgrifiad llawn am ragor o fanylion A sut i gael tocynnau)

Time & Location

17 Chwef 2022, 19:00 – 21:00

Neuadd Blwyf St Augustine, Heol Albert, Penarth CF64 1BZ, DU

About the Event

Ymateb i Argyfwng Natur – Beth Sy'n Digwydd?

Colin yw Ecolegydd y Sir ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg a bydd yn rhoi cyflwyniad ar ei waith, y prosiectau y mae’n ymwneud â nhw a dyheadau’r Cyngor i frwydro yn erbyn yr argyfyngau Natur a Hinsawdd . Bydd hefyd yn sôn am effaith deddfwriaeth ddiweddar ar sut mae bellach yn ofynnol i Gynghorau fod yn fwy rhagweithiol ar bopeth ecolegol.

Adran Holi ac Ateb wedyn. Dylai hon fod yn sesiwn ddiddorol ac addysgiadol i bawb.

TOCYNNAU

Mae nifer y bobl a ganiateir yn y cyfarfod wedi'i gyfyngu i 50 i alluogi elfen o ymbellhau cymdeithasol felly rydym yn gofyn i chi archebu ymlaen llaw os hoffech ddod draw.  gyda ni, yn ddelfrydol trwy e-bost

enquiries@penarthsociety.org.uk

Neu, os nad oes gennych fynediad i e-bost yna gadewch neges ar y peiriant ateb yn  029 20411 396.

Mae mynediad am ddim i aelodau ac yn costio £2.00 i rai nad ydynt yn aelodau.

SYLWCH y dylech  peidio â mynychu os ydych yn symptomatig, wedi profi’n bositif am Covid-19 neu wedi cael eich nodi gan Test & Trace fel cyswllt agos. Rhaid gwisgo masgiau wyneb yn ystod y cyfarfod oni bai eich bod wedi'ch eithrio.

Share This Event

bottom of page