top of page
Taith Gerdded Coed Stryd y Dref Penarth
Taith Gerdded Coed Stryd y Dref Penarth

Sul, 24 Gorff

|

Parc Dingle (Mynedfa Cylchfan)

Taith Gerdded Coed Stryd y Dref Penarth

Bydd y coedyddwr Russell Horsey yn perfformio taith dywys yn sôn am Goed Stryd Penarth

Time & Location

24 Gorff 2022, 14:00 – 15:00

Parc Dingle (Mynedfa Cylchfan), Penarth CF64 2LD, DU

About the Event

Sgwrs gan Russell Horsey MICFor, Coedyddiaeth Siartredig a ffrind i PCS.

Bydd y daith yn cychwyn yn The Dingle  ( ger cerflun metel Parc Skyline ) ac yn gorffen ym Mharc Alexandra. Bydd yn cymryd tua awr a gobeithiwn ymgasglu ar y diwedd am sgwrs a phicnic anffurfiol os yw pobl am ddod â bwyd i’w fwyta.

Bydd yn gyfle gwych i ddysgu popeth am ein coed Stryd ym Mhenarth

Dim tâl i aelodau - £3 nad ydynt yn aelodau.'

Share This Event

bottom of page