top of page
Llwybr Treftadaeth Tref Penarth - Ymgynghoriad Cyhoeddus Agored
Llwybr Treftadaeth Tref Penarth - Ymgynghoriad Cyhoeddus Agored

Mer, 26 Hyd

|

Neuadd Leiaf Eglwys yr Holl Saint

Llwybr Treftadaeth Tref Penarth - Ymgynghoriad Cyhoeddus Agored

Dewch i ddweud eich dweud am ein prosiect diweddaraf ar gyfer tref Penarth

Time & Location

26 Hyd 2022, 19:00

Neuadd Leiaf Eglwys yr Holl Saint, 3EH,, Sgwâr Victoria, Penarth CF64 3EH, DU

About the Event

Cyfarfod Agored Prosiect Treftadaeth ar gyfer Ymgynghoriad Cyhoeddus

Rydym yn chwilio am fewnbwn gan bobl leol.

Ers cyhoeddi ein Prosiect Treftadaeth ddiwedd y llynedd rydym wedi derbyn cefnogaeth i’r prosiect gan Gyngor Bro Morgannwg.

Rydym wedi bod yn gweithio y tu ôl i'r llenni i sefydlu sut y dylai'r prosiect edrych a byddwn yn rhoi gwybod i bawb yn y gymuned beth yw ein cynlluniau. Fodd bynnag, pwrpas y cyfarfod hwn yw darganfod beth yw barn y gymuned am y prosiect.

Byddwn yn cynghori ar gyfres o Fyrddau Gwybodaeth, Placiau Glas a chodau QR o amgylch y dref y gobeithiwn eu codi i hysbysu trigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd am hanes ein tref a’r bobl nodedig sydd wedi byw yma neu wedi dylanwadu arni. Rydym yn bwriadu cynnwys pobl "gyffredin" fel docwyr, tocwyr glo, nyrsys a bydwragedd yn ogystal â'r gwych a'r da.

Mae’n bwysig dweud nad oes dim wedi’i benderfynu ac rydym am glywed gan bawb, boed hynny gyda sylwadau cadarnhaol neu negyddol fel y gallwn wneud y prosiect cyfan yn rhywbeth y gall y dref gyfan fod yn falch ohono. Efallai y byddwch hyd yn oed eisiau awgrymu bod pobl yn deilwng o blac glas!

Dewch draw i weld beth rydym yn ei gynnig a dweud eich dweud.

Dim Tâl Mynediad ond derbynnir yn ddiolchgar unrhyw roddion i helpu’r Gymdeithas yn ei gwaith.

Gweler llai

Share This Event

bottom of page