AdobeStock_208648564.jpeg

Cyflwyniad

Mae Cymdeithas Ddinesig Penarth yn canolbwyntio ar dreftadaeth, pobl a datblygiad Penarth yn y dyfodol

Croeso i wefan Cymdeithas Penarth. Rydym yn sefydliad annibynnol, anwleidyddol, gwirfoddol, a gyfansoddwyd yn Sefydliad Corfforedig Elusennol. Mae'r Gymdeithas yn ymgyrchu dros warchod a gwella ein tref hyfryd, gyda'i threftadaeth bwysig a'i bywyd diwylliannol.

 

Ein hamcanion yw:

 

- Ceisio datblygu a gwella ein tref, yn ogystal â'i diogelu a'i gwarchod.

- Annog safonau uchel o gynllunio a phensaernïaeth

- Cefnogi cyfranogiad y gymuned gyfan yn ei llywodraethu

 

Ffurfiwyd y Gymdeithas ym 1988 fel adwaith i'r bwriad i ailddatblygu'r baddonau nofio dŵr halen ar y rhodfa. Roedd nifer o adeiladau pwysig iawn eisoes wedi'u colli yn y dref gan fod datblygwyr wedi eu dymchwel i wneud lle i fflatiau, cafwyd ymgyrch lwyddiannus i restru'r adeilad a gallwch ddarllen am hyn ac ymgyrchoedd eraill a gynhaliwyd gennym yn adran Ymgyrchoedd y Gorffennol yn ein Categori Newyddion.

 

 
Ein Grwpiau

Mae gennym sawl is-grŵp sydd wedi ffurfio i fwrw ymlaen â phrosiectau penodol. Mae pob arweinydd grŵp yn eistedd ar y pwyllgor gweithredol i sicrhau bod unrhyw weithgareddau'n cael eu hegluro i'r Gymdeithas a'u cydgysylltu'n effeithlon.

Ar hyn o bryd mae gennym bum is-grŵp:

Cymryd Rhan

Os hoffech chi helpu a chymryd rhan gydag unrhyw un o'r grwpiau uchod, cysylltwch â ni; enquiries@penarthsociety.org.uk

 

Oriel

Defnyddiwch y saethau i sgrolio i'r chwith neu'r dde, neu cliciwch ar ddelwedd i weld golygfa estynedig.

Add you title here.
Add you title here.

Describe your image in detail here.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Add you title here.
Add you title here.

Describe your image in detail here.

press to zoom
1/47