top of page

Mae Cymdeithas Penarth yn cynnal y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Digidol cyntaf

Cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol blynyddol 2021 ar 15fed Ebrill eleni. Hwn oedd ein CCB digidol cyntaf a gynhaliwyd yn llwyddiannus ar Zoom. Mynychodd 16 aelod yn fyw ar y noson a dilynwyd y digwyddiad gan sgwrs am bartneru â grwpiau gwirfoddol eraill ym Mhenarth.Diolch i'r rhai a fynychodd ar y noson. I'r rhai ohonoch nad oedd yn gallu ei wneud gallwch ei wylio wrth eich hamdden trwy glicio isod.
Commentaires


bottom of page