top of page

Pier Penarth

Agorwyd y pier ym 1898 ac roedd yn atyniad poblogaidd i bobl sy'n mynd ar lan y môr ar y pryd, a oedd hefyd yn mwynhau teithiau ar stemars pleser a oedd yn gweithredu o'r pier.

Ar sawl achlysur cafodd ei ddifrodi gan gychod a oedd yn gwrthdaro â'r strwythur ac ym 1931, torrodd tân allan yn un o'r pafiliynau.

Ni ddisodlwyd y pafiliwn pren hwn erioed, ond defnyddiwyd pafiliwn concrit dros y blynyddoedd fel neuadd gyngerdd, ystafell ddawnsio, sinema ac at ddibenion eraill. Ar hyn o bryd mae'n gartref i Bafiliwn Pier Penarth.

Bute House.jpg
bottom of page